Fylleryd

VÄLKOMMEN TILL NATURRESERVATET FYLLERYD

Naturreservatet Fylleryd bildades 1998 och är 522 hektar stort. Syftet är att bevara och sköta området så att Växjöbornas behov av rekreationsmark tillgodoses. Syftet är också att bibehålla områdets naturvärden.

 

Svenska Naturvårdsverket är medfinansiär med statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Reservatet ägs och förvaltas av Växjö kommun, 0470-41000 samt Växjö Stift och Glasrikets golfklubb.

Den stora stormen Gudrun

Barrskogar med tall och gran kännetecknar stora delar av naturreservatet. År 2005 drabbades barrskogen hårt av stormen Gudrun, som fällde stora delar av Fyllerydsskogen till marken. Dagens hyggen och ungskogar är tydliga spår efter de ödesdigra dagarna. I anslutning till torp och gårdar finns öppna marker och lövträd som skapar variation.

 

Centralt i området ligger Glasrikets golfklubb vars golfbana från 1992 också ingår i reservatet.

Varje naturreservat har sina särskilda föreskrifter som i vissa fall kan begränsa allemansrätten.

 

 

Föreskrifter för naturreservatet Fylleryd

 

Inom reservatet är det förbjudet att:

 

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • utan tillstånd ställa upp husvagn, husbil eller anordna båtplats
  • störa djurlivet t. ex. genom närgånget uppträdande vid boplats
  • rida eller cykla på elljusspår eller på särskilt preparerade skidspår

 

  • under tiden 1 april till 30 september göra upp eld annat än på särskilt iordningställda eldplatser.

Läs om reservatet på länsstyrelsens hemsida

 

Motion och friluftsliv i Växjö kommun