Fylleryd

Hasselstig

Hasselstigen  Skogssverige

 

Hasselstigen går förbi Fyllerydsstugan och fortsätter norrut ca 300 m. Stigen är en del av det en mil långa Trestugespåret och en populär promenad och motionsrunda.

 

Runt stigen växel hassel och nedanför stigen nära stugan är en fin ekskog.

 

Hassel är ett litet träd 5 till 8 meter högt och blir gärna en yvig buske genom många skott från roten. För var både hasselskog och ekskog viktig för böndernas grisar som gick i skogen och åt sig feta på ekollon och hasselnötter. Därför omfattas inte hasselnötter och andra nötter av allemansrätten.

 

Mer fakta om hassel.

 

Hassel    Wikipedia

 

Björk    Wikipedia

 

Asp    Wikipedia

 

Gärdsmyg    Wikipedia

 

Kålfjäril    Wikipedia

 

Stensöta    Wikipedia

 

Åkergroda    Wikipedia

 

Groblad    Wikipedia

 

Motion och friluftsliv i Växjö kommun