Fylleryd

Gårdsplan - den närmaste omgivningen runt Fyllerydstugan

Den fantastiska kulturmiljön

 

Artonhundratalets gårds- och tomtmiljöer var ofta variationsrika. Vårdträd, frukt och bärträd, bärbuskar, kål- och kryddträdgårdar var viktiga inslag i den nyttoinriktade trädgården.

 

De rika trädgårdarna bidrog naturligtvis till landskapets skönhet men gav också förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Variationen var dock till största delen ett resultat av människans behov att vara självförsörjande på mat, bränsle och andra förnödenheter.

 

Hussvala och ladusvala  se även  Jordbruksverket

 

Lönn    Wikipedia

 

Körsbär    Wikipedia

 

Kirskål    Wikipedia

 

Kirskål räknas som ogräs men på våren kan man göra soppa på kirskål och brännässlor.

Recept på vårsoppa

 

Hundkäx, hundloka    Wikipedia

 

Apel (Äppelträd)    Wikipedia

 

Motion och friluftsliv i Växjö kommun