Fylleryd

Bokskog

Bokskog

 

Några hundra meter söder om Fyllerydsstugan finns en parkeringsplats. I i backen ovanför finns en liten bokskog.

 

Bokens stam är elefantgrå, tunn och slät. Står bokarna tätt blir stammarna raka och kvistfria. Boken frukt heter bokollon. De är trekantiga och sitter två och två inuti ett taggigt skal. En bok blir normalt ungefär 150 år men kan i gynnsamma

lägen bli upp till 400 år.

 

Virket från en bok är ljust, hårt, hållfast och rakfibrigt. Av bokvirke med

bra kvalitet tillverkas möbler, golvparkett, leksaker och glasspinnar (för att träet

inte har någon smak). Resten går till massaved.

 

Bokskogen var vanligare förr i hela södra Sverige men har under 1900-talet ersatts av granskog. Här i Fylleryd har man sparat lite skog till gårdens grisar – ollonsvinen. Bokollon är nämligen väldigt feta och även andra djur som vildsvin, ekorrar och möss älskar dem.

 

Svarthätta    Wikipedia

 

Citronfjäril    Wikipedia

 

Bok    Wikipedia

 

Hassel    Wikipedia

 

Åkerförgätmigej   Wikipedia

 

Liljekonvalj    Wikipedia

 

Motion och friluftsliv i Växjö kommun