Fylleryd

Äng

Äng    Wikipedia

 

Stora delar av Sveriges öppna landskap är ett kulturarv från forna tiders jordbruk. Det är skapat av bonden och hans djur under tusentals år och består av åker, vall och ängar. Åtminstone hälften av alla arter av kärlväxter finner vi i denna jordbruksmiljö. Deras förekomst och utbredning kan vara avgörande för vilka djurarter som finns i ett område.

 

På en blommande äng finns ofta många sorters småkryp, som humlor, fjärilar, flugor och skalbaggar. Dessa har sedan stor betydelse för hur många sorters fåglar man kan träffa på. Tidigare har säkert Barnens äng betats eller slagits med lie. Många av arterna som finns här är beroende av att ängen hävdas. Nu börjar tyvärr området växa igen.

 

För att det även i framtiden ska finnas livsutrymme för den rika floran och faunan på ängen är det viktigt att någon tar ansvar för att hålla ängen öppen. På det sättet är det möjligt att för arter att hitta frizoner och livsmiljöer för sin existens.

 

Lövsångare    Wikipedia

 

Gran och grankotte    Wikipedia

 

Gökärt    Wikipedia

 

Oxel    Wikipedia

 

En, enbuske    Wikipedia

 

Pärlemorfjäril    Wikipedia

 

Motion och friluftsliv i Växjö kommun